AKČNÍ  ZAVÁDĚCÍ  CENA

od 15.června do 15.září - 2950 Kč/den
od 16.září do 14.června- 1950 Kč/den

vratná kauce je 20.000,- Kč
Minimální pronájem od 15.června do 15.září  je 7 dní
V zimním období od 1.11. do 28.2.  se obytňáček  nepůjčuje.


Podmínky Pronájmu

Všeobecné podmínky

Minimální věk pro řízení našich obytných vozů je 21 let a dva roky praxe. Řidičský průkaz skupiny B. Předložení dvou dokladů totožnosti (občanský průkaz, nebo pas a řidičský průkaz). Nájemce je osobou fyzickou, u firem je smluvně vždy vázán řidič jako osoba fyzická. Obytný vůz smí nájemce řídit pouze sám, použije-li k řízení druhého, odpovídá nájemce za způsobené škody. Minimální doba pronájmu u obytných vozů je 3 dny, v letní sezoně (od 15. června do 15. září) 7 dní. V obytném voze je přísný zákaz kouření.  Zákaz veškerých úprav (polepování, šroubování, vrtání apod.)

Převzetí a vrácení vozidla

Vůz se Vám předává čistý, s plnou nádrží pohonných hmot a stejně tak se i vrací. Odpadní nádrž z WC a nádrž odpadní vody je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit a taktéž vyčistit, v opačném případě, tzn. při vrácení neuklizeného vozu a znečištěných odpadních nádrží si  účtujeme poplatek 2.000 Kč vč. DPH . Plyn a vodu nájemce nedoplňuje. Převzetí a předání vozu zabere cca 60 min a je třeba s tímto počítat. Vůz je vybaven hasicím přístrojem a lékárničkou, při použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj. Vozidlo se předává od 9.00 do 18 hodin prvního dne půjčení a vrací se od 9.00 do 18 hodin posledního dne půjčení. Své vozidlo si můžete bezplatně zaparkovat u nás. Obytný vůz je možno za poplatek přistavit po celé ČR.

Platební podmínky

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem (a po uhrazení i poštou) zálohový daňový doklad a zápůjční smlouvu k podpisu. Aby rezervace byla platná, požadujeme po nájemci zaplatit 30% zálohu z celkové ceny nájmu do tří dnů po potvrzení rezervace z naší strany a zároveň zaslat zpět Vámi podepsanou zápůjční smlouvu. Doplatek nájemného se platí 30 dnů před začátkem nájmu, nejpozději v den převzetí vozu. Nájemce v den převzetí vozidla skládá v hotovosti vratnou kauci 20.000 Kč na pokrytí možných škod jím způsobených. Tuto kauci je samozřejmě možné uhradit převodem na účet a následné vrácení kauce bude zasláno zpět na Váš účet. Dojde-li k pojistné události, či škodě způsobené nájemcem, má pronajímatel právo vrátit kauci (její část po odečtení náhrady škody) až po přijetí pojistného.

Storno podmínky

V případě odstoupení od smlouvy 60 - 30 dní před zapůjčením si účtujeme 30% z ceny nájemného, 30 – 15 dní před zapůjčením 50% z ceny nájemného, 14 - 7 den před zapůjčením si účtujeme 80% z ceny nájemného, 6-1 den před zapůjčením si účtujeme 100% z celkové ceny pronájmu. Manipulační storno poplatek 1.500 Kč se účtuje vždy. Při předčasném ukončení nájmu a vrácení vozidla se nevyužité nájemné nevrací.

Pojištění

Vůz je havarijně pojištěn se spoluúčastí 20.000 Kč. Ve stejném rozsahu se sjednává spoluúčast nájemce. Spoluúčast není v %, tudíž je to maximální částka, kterou nájemce při škodách krytých havarijní pojistkou může zaplatit.Při poškození nebo ztrátě čehokoli z interiéru se havarijní pojištění neuplatňuje. Stejně tak při neoprávněném vniknutí, kde bude škoda způsobena třetí osobou. V těchto případech bude škoda odečtena z vratné kauce a to v plné výši. Pokud poskytnutá kauce nepostačí na úhradu škod mimo havarijní pojištění, je pronajímatel oprávněn uplatnit vzniklý rozdíl jako náhradu škody vůči nájemci a nájemce se zavazuje takový rozdíl uhradit nejpozději do data na vystaveném dokladu.

Sankce

Za ztrátu klíčů, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až do výše 5.000,- Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5.000,- Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 10.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Havárie a poruchy

Nájemce je povinen neprodleně ohlásit jakoukoliv škodu či poruchu telefonicky přímo pronajímateli. Při každé nehodě nebo vniknutí pachatelem vždy volat policii a chtít záznam o nehodě popřípadě o poškození vozidla. Povinností nájemce je také při nehodě čitelně vypsat záznam o dopravní nehodě a po návratu jej odevzdat pronajímateli. Vozy jsou vybaveny kartou asistenční služby Global Assistance. Nájemce telefonicky zavolá na tuto službu a vyčká jejich pokynů.

Desatero řidiče

1.

Při jízdě mějte na paměti šířku a výšku obytného auta. Soustřeďte se zejména na okraje vozovky a možné překážky ve výšce kolem 3 metrů nad zemí. Pozor na kmeny, větve stromů, konstrukce mostů a hlavně na světlost mostů.

2.

Rychlost jízdy udržujte o 20-30km/h nižší než by tomu bylo u osobního automobilu. Zvýšenou pozornost mějte hlavně v zatáčkách, na kruhových objezdech, na silnicích nižších tříd, na přístupových cestách do kempů atd. Trasu si předem naplánujte, aby nedocházelo ke zbytečným stresovým situacím při Vaší cestě. Myslete na to, že v centrech měst se mohou nacházet nízké podjezdy pod mosty, balkony ve výšce nižší než 3 m, nízko tažené kabely, šňůry apod.

3.

Na dálnici doporučujeme cestovní rychlost v rozmezí 100-110km/h. Pozor při výjezdu do volné krajiny, při předjíždění kamiónů a autobusů na boční vítr. Při jízdě mějte všechna okna nástavby zavřená.

4.

Obytný automobil má 6 rychlostních stupňů. Prosíme, využijte je tak, jak se má. Např. 4 rychlostní stupeň se dá zařadit již při rychlosti 45 km/h. Šestý převodový stupeň využijte pro ekonomickou jízdu na dálnicích a na silnicích I. třídy. Motor automobilu nepřetáčejte.

5.

Prosíme Vás o šetrné přejíždění příčných pruhů nebo vyhýbaní se terénním nerovnostem na vozovce a přístupových cestách.

6.

Při parkování požádejte posádku, aby Vám ukazovala směr tak, abyste obytné auto nepoškodili. To samé doporučujeme i při vjezdu do kempů, kde jsou většinou vzrostlé stromy, různé zábrany apod.

7.

Prosíme posádku o šetrné zacházení s nábytkem a výbavou. Pokud Vám něco nejde otevřít, zapnout, raději se poraďte. Prosíme Vás, nepoužívejte sílu. Vše je vyrobeno pro jednoduché ovládání, které může být odlišné, než to na které jste zvyklí. Zacházejte se vším, tak, jako by to byl Váš majetek.

8.

V nástavbě se pohybujte pouze bez obuvi. Nebude docházet ke vnášení špíny do interiéru a k poškození podlahy. Myslete na to, že je to po dobu Vaší dovolené Váš byt. Ve vozidle a nástavbě je kouření zakázáno.

9.

Při opuštění vozidla nezapomeňte zavřít všechna okna vč. střešních a zamknout veškeré dveře i v přední kabině.

10.

Při opuštění vozidla vypněte hlavní vypínač proudu, zasuňte markýzu a ukliďte kempingový nábytek. Vyhnete se tak případným škodám.


© Copyright Karavan